فهرست استارتاپ شهر اهواز
بونگ تونزبونگ تونز

بونگ تونز

بونگ تونز یک استارتاپ در شهر اهواز می باشد

دیجی پزدیجی پز

دیجی پز

سامانه معرفی رستوران ها و رزرواسیون

سایت عصر آی تی - اخبار تکنولوژی و فناوری روزسایت عصر آی تی - اخبار تکنولوژی و فناوری روز

سایت عصر آی تی - اخبار تکنولوژی و فناوری روز

سایت عصر آی تی در تابستان ۱۳۹۸ با هدف انتشار تازه ترین خبرهای تکنولوژی و فناوری تاسیس شد

اهواز توسعهاهواز توسعه

اهواز توسعه

اهواز توسعه یک استارتاپ در شهر اهواز می باشد

فوراپفوراپ

فوراپ

اپلیکیشن ساز اندروید و ios