برگزاری وبینار هوش مصنوعی در مرکز رشد ...

دکتر جودکی بیان نمودند: هوش مصنوعی یک علم میان‌رشته‌ای می‌باشد که تمام علوم از آن ...

برگزاری وبینار آموزشی بازاریابی و کسب درآمد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار آموزشی بازاریابی و کسب درآمد ...

برگزاری وبینار عوامل موثر بر بروز خلاقیت ...

دکتر نصرالهی در این وبینار، به بررسی و تحلیل تفکر خلاقانه و ارائه تکنیک‌های افزایش ...

مراکز رشد شهر بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد