برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری لرستان بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی در ...

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد توسط استاد ...

بیست و هفتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، بیست و هفتمین جلسه شورای فناوری ...

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد وابسته به ...

کسب عنوان دانش بنیانی تولیدی نوع۲ (صنعتی)توسط ...

شرکت "دروازه های نوین" به مدیر عاملی جناب آقای امیر مولوی از شرکت های مستقر ...

کسب عنوان دانش بنیانی نوپا نوع۲ توسط ...

شرکت الکترو فراز رابین به مدیر عاملی جناب آقای نجم الدین شاهوردی از شرکت های ...

مراکز رشد شهر بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد