سلسله جلسات نیازسنجی دارایی‌های فکری با عنوان ...

کوشکی با تاکید بر اینکه به منظور افزایش بهره مندی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در ...

۴۵ شرکت فناور در مرکز رشد خرم ...

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۵ ...

۴۵ شرکت فناور در مرکز رشد خرم ...

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۵ ...

ایده شو از دانایی تا دارایی ۵

کاربرگ خلاصه طرح برای صاحبان ایده را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل ...

تولید دزدگیر هوشمند اماکن توسط فناوران شرکت ...

شرکت «بهین الکترونیک وطن» از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد است ...

شرکت «خرم گستر الکترونیک» تایدییه دانش بنیان ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، شرکت «خرم گستر الکترونیک» از شرکت‌های ...

جدیدترین استارتاپهای استان لرستان

تورآسو

ما میخوایم مفهوم سفر رو برای شما بومی تر کنیم

  گفتاره

  مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی 

   پارکهای علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستانپارک علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   مراکز رشد استان لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورودمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود یک مرکز رشد در شهر دورود می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرزمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستانمرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آبادمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادمرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان لرستان

   محمودرضا شاکرمی

   محمودرضا شاکرمی

   • رییس پارک علم و فناوری لرستان
   رضا ترک

   رضا ترک

   • مدیرعامل

   دانشگاه های کارآفرین لرستان

   دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردیدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

   دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

   دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی یک دانشگاه در شهر بروجرد می باشد