دریافت گواهی ثبت اختراع با عنوان کلید ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: جناب آقای حمید رحیمی مدیر عامل ...

دریافت گواهی ثبت اختراع با عنوان کلید ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: جناب آقای حمید رحیمی مدیر عامل ...

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان توسط ...

تقدیر ریاست پارک علم و فناوری لرستان ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: ریاست پارک علم و فناوری از ...

سی و دومین جلسه شورای فناوری پارک ...

این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء شورا برگزار شد مواردی همچون و بررسی درخواست ...

جدیدترین استارتاپهای استان لرستان

تورآسو

ما میخوایم مفهوم سفر رو برای شما بومی تر کنیم

  گفتاره

  مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی 

   پارکهای علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستانپارک علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستان

   پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   مراکز رشد استان لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورودمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود یک مرکز رشد در شهر دورود می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرزمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستانمرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

   مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آبادمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادمرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

   مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

   مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان لرستان

   رضا ترک

   رضا ترک

   • مدیرعامل
   محمودرضا شاکرمی

   محمودرضا شاکرمی

   • رییس پارک علم و فناوری لرستان