فهرست استارتاپ شهر آمل
پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفاپلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

رایسفا اولین پلتفرم دوسویه عرضه مستقیم برنج از مزرعه به مصرف کننده

نرم افزار کاربر مجازینرم افزار کاربر مجازی

نرم افزار کاربر مجازی

خودکار ساز تمام کارها در کامپیوتر

پردو، سامانه خرید و فروش آنلاینپردو، سامانه خرید و فروش آنلاین

پردو، سامانه خرید و فروش آنلاین

بستری برای خرید و فروش کالاهای نو، دست دوم و معیوب