فهرست استارتاپ شهر آمل
نرم افزار کاربر مجازینرم افزار کاربر مجازی

نرم افزار کاربر مجازی

خودکار ساز تمام کارها در کامپیوتر

پردو، سامانه خرید و فروش آنلاینپردو، سامانه خرید و فروش آنلاین

پردو، سامانه خرید و فروش آنلاین

بستری برای خرید و فروش کالاهای نو، دست دوم و معیوب