برگزاری نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی ...

برگزاری نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری در سال ۹۸ ...

بازدید دکتر نظر پور معاون اداری مالی ...

در جریان بازدید دکتر رنجبر بیان نمود مجتمع اقامتی پارک زیست فناوری خلیج فارس یک ...

امضا تفاهم نامه همکاری علمی بین وزارت ...

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، توافق برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در ...

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، ...

بازدید مدیرکل اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران ...

پژوهش های مهم علمی در پارک زیست ...

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس اظهار کرد: در این مجموعه به دانشجویان و دانش ...

پارکهای علم و فناوری شهر قشم

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

مراکز رشد شهر قشم

مرکز رشد بین المللی قشممرکز رشد بین المللی قشم

مرکز رشد بین المللی قشم

مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد فعالیت بین المللی سازمان منطقه آزاد قشم