افزایش تعداد کارت خوان های بانکی باعث کاهش پول نقد در دست مردم شد. مسافران از یک جهت با مشکل حمل و نگهداری پول خورد و رانندگان از جهت دیگر با مشکل کمبود آن و بازگرداندن مانده کرایه به مسافر دست و پنجه نرم می‌کنند. پرداختم با شناخت این مسايل سعی در فراهم آوردن بستری برای پرداخت و دریافت راحتتر کرایه تاکسی دارد.

محمدعلی جعفری

محمدعلی جعفری

  • بنیان گذار
حجت مدرسی زاده

حجت مدرسی زاده

  • بنیان گذار
میلاد سترگ

میلاد سترگ

  • بنیان گذار