نهرتاپ سیستم سفارش و پرداختی فروشگاه ها ، افراد شخصی و... که به صورت های کدی و qr که برای اولین بار در ایران می باشد ، راه اندازی کرده ایم و برای اولین بار در شهر بابلسر قابل استفاده است و به زودی کل ایران را در بر خواهد گرفت .