فهرست استارتاپهای حوزه پرداختها
  • 8 مورد
دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

دیجی پی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نهرتاپنهرتاپ

نهرتاپ

سیستم سفارش و پرداختی فروشگاه ها ، افراد شخصی و...

فون پیفون پی

فون پی

Pay your Taxi fare with your Phone! No Cash. A product by ...

دنگی پالدنگی پال

دنگی پال

دنگی‌پال، راهکار پرداخت موبایلی!

دونیتدونیت

دونیت

پلتفرم های تامین مالی جمعی

بلهبله

بله

شبکه اجتماعی و خدمات بانکی

تومنتومن

تومن

اپلیکیشن تومن کیف پولی در تلفن همراه شما، با ساده‌ترین و سریع‌ترین ...

فراپالفراپال

فراپال

فراپال ، فراتر از آنچه در ذهن شماست !