هلیکس بستری است مبتنی بر هوش مصنوعی که در ضمن ارتباط حِرف سلامت با افراد جامعه سرویسهای متنوعی مبتنی بر هوش مصنوعی به کاربران خود ارائه میدهد.
مطالب پزشکی شخصی سازی شده برای کاربران، اطلاعات دارویی موثر و Symptom checker فقط بخشی از سرویس های متنوع هلیکس هستند.

سپهر

سپهر

  • مسیریاب آنلاین
تاچستان

تاچستان

  • بازار ترانه و داستان تعاملی کودکانه
نوار

نوار

  • توزیع کتاب صوتی همراه