فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار موبایل
  • 9 مورد
ای میهنای میهن

ای میهن

تبدیل کسب و کار سنتی به دیجیتال

سلواسلوا

سلوا

فروشگاه اینترنتی محصولات سالم و روستایی

مدیسامدیسا

مدیسا

ربات هوشمند مدیریت ساختمان

تیک طبتیک طب

تیک طب

استارتاپ سلامت تیک طب خدمات پرستاری و پزشکی و... را در زمان ...

نوارنوار

نوار

توزیع کتاب صوتی همراه

تاچستانتاچستان

تاچستان

بازار ترانه و داستان تعاملی کودکانه

هلیکسهلیکس

هلیکس

هلیکس، دستیار هوشمند سلامت