فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار موبایل
  • 4 مورد
نوارنوار

نوار

توزیع کتاب صوتی همراه

تاچستانتاچستان

تاچستان

بازار ترانه و داستان تعاملی کودکانه

هلیکسهلیکس

هلیکس

هلیکس، دستیار هوشمند سلامت