مرکز رشد واحدهای فناور سبزوار

مرکز رشد واحدهای فناور سبزوار یک مرکز رشد در شهر سبزوار می باشد

مركز رشد واحد های فناور دانشگاه حکیم سبزواری با در اختيار داشتن 4 طبقه ساختمان به مساحت 1500 متر مربع در سال 1390 با انعقاد تفاهم نامه هاي با پارك علم و فناوري خراسان رضوي و مجوز مركز رشد از وزارت علوم و تحقيقات فناوري شروع به فعاليت نمود.اين مركز با ارائه خدمات حمايتي، از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفرينان در قالب واحد هاي نو پاي صاحب ايده در زمينه هاي مختلف كه منتهي به فناوري دانش بنيان گردد، ،پشتيباني مي كند. اين واحد ها براي حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادي فناورانه در سطوح ملي و فرا ملي آماده همکاری می باشد.