مرکز رشد پارک علم و فناوری زنجان

مرکز رشد پارک علم و فناوری زنجان یک مرکز رشد در شهر زنجان می باشد

80درصد در حوزه صنايع معدني،‌برق و الكترونيك،‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات- و20 درصد در ساير حوزه ها