مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی

مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

با توجه به وجود ذخاير بزرگ نفت و گاز در استان فارس، همجواري با استان هاي نفت خيز جنوبي كشور، دسترسي به استان هايي با صنايع بالا دستي و پایین دستی نفت و گاز و استفاده از توانمندي متخصصان داخلي در حوزه هاي فناوري هاي نوين، مركز رشد نفت، گاز و پتروشيمي از اواخر بهمن ماه 89 توسط پارک علم و فناوری فارس تاسیس شد. این مركز با حمايت هاي مالي و خدماتي، بسترسازي آموزشي، انتقال دانش و ايجاد زير ساخت هاي مناسب از كار آفرينان و محققان داراي ايده هاي نو و قابل اجرا در تمامی زمینه های مربوط به صنعت نفت حمايت می كند.

پرورش ايده ها و تبديل آن ها  با هدف ايجاد كسب و كارهاي كوچك و متوسط، حمايت و توليد دانش فني و فناوري ساخت تجهیزات مورد نياز صنایع نفتی به صورت زير صورت مي گيرد:

تبديل ايده ها به محصولات یا خدماتی نو در قالب راه‌اندازي شركتهاي كوچك و متوسط
تولید دانش فنی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
ارائه خدمات و تجهیزات جدید به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا
حمایت از ایده ها در زمینه بهبود فرآيندها در استخراج، پالایش و سایر صنایع پایین دستی صنعت نفت توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا
ارائه محصولي با فناوري بالاتر به صنایع نفت و گاز از طريق مهندسي معكوس يا بكارگيري دانش فني
ارائه خدمات فني و مهندسي نو در صنعت نفت و گاز کشور و کاهش وابستگی
تحقق و به نتیجه رساندن اولویت های تحقیقاتی وزارت نفت

حوزه‌های فعالیت
زير مجموعه  شیمی و مهندسی شیمی
زير مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی
زير مجموعه مکانیک، طراحی و ساخت تجهیزات
زير مجموعه مهندسی پلیمر و کامپوزیت
زير مجموعه مهندسی الکترونیک
زير مجموعه کنترل و ابزار دقیق
زير مجموعه مهندسی عمران
 زير مجموعه زمین شناسی و حفاری
 کلیه رشته هایی که به نحوي جوابگوي نیاز صنایع نفت است.