مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین یک مرکز رشد در شهر قیروکارزین می باشد

شهرستان قیروکارزین در جنوب استان فارس با جمعیت بیش از 107406هزار نفر و با قابلیتهایی چون دارا بودن منابع انسانی جوان، وجود مراکز آموزش عالی، صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنایع دستی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، تاسیسات زیر بنایی همچون سد سلمان فارسی، شهرک صنعتی،کارخانه سیمان، کارخانه ها و کارگاه های متعدد قرار دارد. زمینه فعالیت مرکز رشد فناوری قیروکارزین: مرکز رشد فناوری این شهرستان در سال 1389 آغاز به فعالیت کرد و عمده شرکت های پذیرش شده در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، صنایع دستی، مکانیک، نفت و گاز و انرژی، نانو،کامپوزیت، برق و الکترونیک فعالیت می کنند.