مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکزی با مدیریت تخصصی است که با ارائه خدمات ویژه از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید کارآفرینان پشتیبانی  می‌کند؛ این پشتیبانی به منظور دستیابی به فناوری مبتنی بر اهداف اقتصادی دانش محور، در راستای برنامه راهبردی  پارک علم و فناوری فارس انجام می‌گیرد. 

اساسی‌ترین اهداف این مرکز عبارتند از:

ایجاد زمینۀ کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری
ایجاد فضای لازم در گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور
بستر سازی برای ایجاد فرصت های شغلی به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی
تولید، توسعه و تجاری سازی محصولات و فناورانه قابل ارائه به بازار
به منظور دستیابی به اهداف حمایتی ، این مرکز خدمات خود را در قالب استقرا واحدهای فناور، فراهم آوردن حمایت های قانونی و حمایت مالی مطابق با ضوابط مندرج در قانون، ارائه مشاوره های تخصصی در راستای تبدیل ایده شرکت های مستقر در مرکز رشد به محصولات  یا خدمات با قابلیت تجاری  شدن،  نظارت بر روند پیشرفت، رشد، ارزیابی مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی و در نهایت نظارت بر تحقق ایده محوری ارائه می نماید.

حوزه‌های فعالیت
زراعت
بیوتکنولوژی
شیلات
فرآوری گیاهان دارویی
مهندسی آب و آّبخیزداری
گیاهان دارویی، عمل آوریو بسته‌بندی
فضای سبز
مکانیزاسیون (اتوماسیون‌های گلخانه‌ای )
میکروبیولوژی
علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی
صنایع تبدیلی