مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده یک مرکز رشد در شهر آباده می باشد

شهرستان آباده به عنوان دروازه ورود به استان فارس، شهری سرسبز با مردمانی میهمان‌نواز است، که به واسطه قرارگرفتن در مسیر ارتباطی شیراز به اصفهان و یزد به یاسوج به عنوان یکی از مهمترین چهارراه های ارتباطی مرکز کشور بوده و نقش به سزایی در توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای دارد. از جمله پتانسیل های این شهرستان وجود بزرگترین معدن تولید خاک نسوز در خاورمیانه در این شهرستان است که با توجه به همین مورد مرکز رشد فناوری شهرستان آباده به صورت ماموریت گرا بر اساس مجوز اصولی اخذ شده موظف به انجام فعالیت تحقیقاتی،پژوهشی و نوآورانه مبنی بر ایجاد کسب و کارهای نوپا در این حوزه جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از معضل خام فروشی شده است.