هدف اصلی مراکز رشد فناوری توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور است. این مراکز به عنوان بخشی از زیرساخت‌های نوآوری در کشور شناخته شده‌اند و کارکردهایی همچون انتقال و انتشار تکنولوژی و کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقات را محقق می‌سازند. 

اهداف اصلی مرکز رشد پارک علم و فناوری کردستان عبارتند از: 


نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده‌ی بهینه از این سرمایه‌ی عظیم ملی
ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان
حمایت و تلاش در جهت ایجاد و رشد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط فناور در زمینه‌های مختلف
کاهش ریسک مؤسسات نو بنیاد با کمک به جذب سرمایه‌های اولیه و ارائه مشاوره‌های مختلف
بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت نیروهای تحصیل کرده
بسترسازی جهت تجاری‌ کردن دستاوردهای تحقیقاتی
تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار
رشد اقتصادی منطقه و توسعه بخشیدن به آن
گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی برای بهبود زندگی مردم در جامعه
حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه کاری مرکز رشد
گسترش و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان و فناور
همکاری با واحدهای فناوری در جهت بازاریابی و فروش محصولات
ایجاد یک وبگاه جهت مرکز رشد به منظور اطلاع رسانی موضوعات مربوطه
تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر واحد به منظور قرار گرفتن بر روی وبگاه مرکز
ایجاد هسته‌ها و گروه‌های پژوهشی به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی سازمان‌های اجرایی و مراکز صنعتی
اجرای جشنواره‌های تخصصی جهت شناسایی مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران برتر
تمهید بسترهایی جهت تعامل با اعضاء هیئت علمی و ارائه مشاوره‌های لازم جهت ایجاد کسب و کار
زمینه‌های فعالیت
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کردستان، پتانسیل بالقوه موجود در سطح استان و داشتن مرز مشترک با عراق، می‌توان در قالب مرکز رشد، ایده‌های نو و واحدهای فناور استان را در همه‌ی زمینه‌ها جذب نمود. مرکز رشد پارک علم و فناوری کردستان در جذب واحدهای فناور تاکید بر زمینه‌های کشاورزی، معدن و ICT دارد. 


خدمات قابل ارائه
حمایت‌های مرکز رشد شامل ارائه خدمات به شرح ذیل می‌باشد: 
خدمات استقرار 
خدمات پشتیبانی (عمومی و تخصصی) 
خدمات آموزشی 
خدمات اطلاع‌رسانی 
خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی 
ارائه حمایت‌های مالی و اعتباری