فعالیت ۱۳ شرکت خلاق در پارک علم ...

با توجه به رونق اقتصاد خلاق به عنوان رویکردی نوین درعرصه اقتصاد، صنعت و فرهنگ ...

دیدار هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ...

درخواستسازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصلاح رویه‌ها و حمایت هر چه بیشتر سازمانها و دستگاههای ...

عضویت پارک علم و فناوری کردستان در ...

گفتنی است که تاد شبکه‌ای از پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد وشتابندهنده‌های دارای مجوز ...

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین ...

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه مسیر حرکتی که از دو دهه پیش آغاز شده ...

لینک ورود به وبینار "رویداد فرشتگان کسب ...

آیین سرمایه پذیری مدل کسب و کار تدوین برنامه رشد و توسعه کسب و کار ...

وبینار فراتر از نوآوری برگزارشد

این وبینار که به همت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شکل گرفته بود با حضور ...

برگزاری رویداد فرشتگان کسب و کار در ...

یک رویداد جذبسرمایه است که صاحبان طرح‌های نوآورانه، مالکان استارتاپ‌ها، صاحبان واحدهای فناورو کلیه علاقمندان ...

جدیدترین استارتاپهای شهر سنندج

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد

پارکهای علم و فناوری شهر سنندج

پارک علم و فناوری کردستانپارک علم و فناوری کردستان

پارک علم و فناوری کردستان

پارک علم و فناوری کردستان یک پارک علم و فناوری در شهر سنندج می باشد

مراکز رشد شهر سنندج

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نورمرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد جامع سنندجمرکز رشد جامع سنندج

مرکز رشد جامع سنندج

مرکز رشد جامع سنندج یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستانمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

شتابدهنده های شهر سنندج

مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد