فاراهاب یک فضای کاری اشتراکی برای کارآفرینان، فری‌لنسرها و افراد خلاق است. در فاراهاب شما می‌توانید با استفاده از فضای کاری حرفه‌ای و بر روی پروژه‌ها و کسب و کار خود تمرکز و به جامعه‌ای از متخصصین حرفه‌ای دسترسی داشته باشید.