هیوالند

مجموعه ی هیوا با هدف گسترش کسب و کارها در شمال کشور مشغول به فعالیت می باشد

یکی از مهمترین دغدغه ی جوانان و به خصوص مشاغل حرفه ای به مانند برنامه نویسان،گرافیک کاران،انیمیشن کارها و... داشتن یک محیط آرام و حرفه ای برای پیشرفت خود می باشد،ما سعی کرده ایم چنین فضایی را برای دوستان فراهم آوریم،از همین رو،دفتر خود در شهرستان گرگان را افتتاح کرده ایم و امیدواریم بتوانیم در تمام استانهای شمال کشور چنین کاری رو انجام بدهیم.