مركزرشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ وابسته به پارک علم وفناوری مازندران، مستقردر دانشگاه جامع علمی کاربردی کیاکلا اولین مرکز رشد خصوصی کشور می باشد. ماًموریت این مرکزايجاد فضاى مناسب جهت تجارى سازی دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه و حمايت از توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان است. این مركز با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط كارآفرينان در قالب هسته و واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده مي‌کوشد تا متناسب با مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي بومي ومنطقه‌اي از قبيل گردشگری،صنایع دستی، کشاورزي ، سلامت، فناوري اطلاعات و... ، تسهيلات لازم را در اختيار صاحبان ايده‌هاي نو قرار داده و در اين رهگذر بتواند مسير آسان و سريع را در جهت تبديل ايده‌ها و نوآوري‌هاي تکنولوژيک به محصولات قابل عرضه در بازار و ايجاد کسب و کارهاي تجاري موفق فراهم نمايد و با تامين زيرساخت‌هاي حمايتي و خدمات تخصصي و مشاوره، تسهيلات لازم را در اختيار صاحبان ايده، مبتکرين و افراد خلاق قرار داده و از اين طريق چرخه تبديل علم به ثروت را سرعت بخشيده و تجاري سازي تحقيقات را محقق سازد.
زمینه های فعالیت این مرکز رشد با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد :


۱- صنعت

۲- کشاورزی

3- صنایع غذایی

4- هوانوردی

5- گردشگری

6- صنایع دستی

7- صنایع دریایی

8- فناوری اطلاعات