مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

در جهان کنونی مراکز رشد از ابزارهای بسیار مهم رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند. این مراکز به‌منظور حمایت از کارآفرینان دارای دانش فنی با ذهنی پویا که منجر به ارائه ایده‌های جدید می‌شود تأسیس گردیده‌اند و به‌عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته‌شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل‌ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شوند.

 

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یکی از مراکز رشد پیشرفته کشور است که آماده پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان علاقه‌مند و صاحبان ایده های نو به ایجاد کسب‌وکار دانش‌بنیان می‌باشد.

 

از مهم‌ترین اهداف این مرکز می‌توان به حمایت‌های معنوی و مالی از طرح‌های فناورانه و نوآورانه، تجاری‌سازی ایده‌های نو و ورود دانش‌آموختگان دانشگاهی به بازار کار اشاره نمود.

 

نحوه حمایت مالی مرکز رشد برحسب نوع دوره:

۱- واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور):
دوره‌ای ۶ الی ۹ ماهه است که طی آن به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه هستند، حمایت‌های مالی، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار و فرصت لازم برای دستیابی به محصول نهایی داده می‌شود.

حداکثر حمایت مالی قابل پرداخت در این دوره یکصد میلیون ریال (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) بدون بهره بانکی خواهد بود.

 

۲-واحدهای فناور رشد (واحد فناور):
دوره‌ای است ۳۰ الی ۴۲ ماهه که طی آن واحدهای فناوری مستقر در قالب شرکت‌های تجاری به معیارهای رشد یافتگی دست می‌یابند. این شرکت‌ها پس از احراز شرایط لازم، به عرصه تجارت ورود خواهند یافت.

حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر واحد فناور در این دوره چهارصد میلیون ریال (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) بدون بهره بانکی خواهد بود. مبالغ دریافتی پس از خروج موفق از مرکز طی اقساط ۳۶ ماهه با دوره تنفس یک‌ساله بازپرداخت خواهد گردید.

به واحدهای پذیرفته‌شده علاوه بر حمایت مالی، دفتر کار، خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره حقوقی، کارگاه‌های آموزشی و حمایت در جهت ارتباط با سایر نهاد‌های دولتی و خصوصی ارائه خواهد شد.

 

۳- دوره تحقیق و توسعه:
دوره‌ای است که طی آن سازمان، اداره و یا شرکت‌ها، بخش تحقیقاتی خود را در غالب واحد تحقیق و توسعه در مرکز رشد مستقر می نمایند.
در این دوره، واحد فناور مستقر در راستای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ساخت نمونه، انجام خدمات مبتنی بر فناوری و تحقق طرح تجاری سازمان مادر به انجام تحقیقات می پردازد.

حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر واحد تحقیق و توسعه در این دوره چهارصد میلیون ریال (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) بدون بهره بانکی خواهد بود. مبالغ دریافتی پس از خروج موفق از مرکز طی اقساط ۳۶ ماهه با دوره تنفس یک‌ساله بازپرداخت خواهد گردید.

به واحدهای پذیرفته‌شده علاوه بر حمایت مالی، دفتر کار، خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره حقوقی، کارگاه‌های آموزشی و حمایت در جهت ارتباط با سایر نهاد‌های دولتی و خصوصی ارائه خواهد شد.