مرکز رشد بین المللی قشم

مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد فعالیت بین المللی سازمان منطقه آزاد قشم

مرکز رشد (انکوباتور) فضاهای کاری مشمول یارانه دولتی است، که با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات عمومی و تخصصی مشترک و ارائه مشاوره های لازم در زمینه های علمی، مدیریتی، و حقوقی زمینه ایجاد، پرورش و توسعه واحدهای علمی و فناوری جدید را فراهم می نماید. در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، سازمان منطقه آزاد قشم به منظور ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب جهت راه اندازی شرکت های اقتصادی درآمدزا در زمینه های زیر اقدام به حمایت از ایجاد شرکت های پژوهشی نموده است:

فناوری زیستی(غذایی، کشاورزی، دامی و گیاهی، صنعتی، محیط زیست و زیست فناوری)
برق و الکترونیک
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری
هوافضا
مشاوره و آموزش
پژوهش
این مرکز به عنوان تنها مرکز رشد بین المللی در سطح ایران دارای مجموعه کاملی از سرویس های پشتیبانی برای پیشرفت فعالیت های تجاری می باشد که با توجه به قابلیت های موجود در قشم و مزایای منطقه آزاد قشم تمرکز آن بیشتر بر روی تجاری سازی یافته های پژوهشی، انتقال تکنولوژی، بازاریابی بین المللی یافته ها و صادرات می باشد. این مرکز با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی و اتاق های بازرگانی خارجی در ارتباط بوده و از ویژگی های منحصر به فرد آن ایجاد شبکه ای از انکوباتورها در محدوده مربوط به خود می باشد