مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن یک مرکز رشد در شهر رزن می باشد

صنایع کانی غیرفلزی- کشاورزی ( با تأكيد بر توليد، فرآوري و نگهداري محصولات گشاورزي)