مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد) یک مرکز رشد در شهر بافق می باشد

عمران- معدن- مكانيك- كشاورزي- توليد نشاسته- دكسترين- هوافضا