شرکت نگار آفرین باراجین (ناب) یک شرکت دانش بنیان است که در راستای رفاه مردم تلاش می کند تا تکنولوژی های بروز دنیا را در سطحی عمومی و قابل دسترس برای همه عرضه کند. ما در حال حاضر بر روی موتور سه بعدی کنندهکار می کنیم و تلاش داریم تا این سرویس نسبتا گران قیمت را با قیمتی مناسب برای عموم عرضه کنیم. این سرویس به افراد اجازه می دهد تا با استفاده از تصاویر دو بعدی یک مدل سه بعدی را شبیه سازی و تولید کنند. این سرویس می تواند بر روی اجسام کوچکی مثل یک فنجان تا اجسام بزرگی مثل ساختمان ها ویا حتی نقشه سه بعدی یک شهر اعمال شود