مارنو از سال ۱۳۹۵ و با هدف معرفی و به‌کارگیری گیمیفیکیشن به عنوان ابزاری قدرتمند جهت افزایش میزان رغبت افراد، افزایش اثربخشی کمپین‌های بازاریابی و همچنین بهبود عملکرد کارکنان تأسیس گردید . گیمیفیکیشن به استفاده از تفکر طراحی بازی و المان‌های بازی در زمینه‌ای که بازی نباشد گفته می‌شود . مهم‌ترین کاربرد گیمیفیکیشن را می‌توان افزایش میزان رغبت افراد دانست؛ به این معنی که با استفاده از مفاهیم مرتبط با بازی، میزان درگیر بودن افراد با فعالیت‌هایی که جذابیت بالایی ندارند را افزایش دهیم .