دونِیت از اولین پلتفرم های تامین مالی جمعی (Crowd Funding) است. دونیت با اتکا به حمایت ها و مشارکت های خرد مردمی، هزینه اولیه پروژه های مختلف را تامین می کند، خواه پروژه تولید یک گجت باشد، ترجمه یک کتاب، یا ساخت مدرسه در یکی از مناطق محروم کشور. حامیان هم علاوه بر احساس خوبی که از مشارکت در یک پروژه می‌گیرند، می‌توانند از پاداشهایی که برای آنان درنظر گرفته شده هم استفاده کنند.

محی سنیسل

محی سنیسل

  • بنیان گذار
یاشار ایمانلو

یاشار ایمانلو

  • بنیان گذار
جواد یزدانی

جواد یزدانی

  • بنیان گذار
شبکه شارژ قاصدک

شبکه شارژ قاصدک

  • شبکه شارژ قاصدک یک استارتاپ می باشد
باهمتا

باهمتا

  • ساده ترین راه پرداخت و دریافت پول
فکر زمستون

فکر زمستون

  • فکر زمستون، استارتاپ مشاوره مالی فردی