اخبار رسمي يک سامانه توليد و توزيع اخبار و محتوا و جمع آوري بازخورد رسانه اي براي شرکتها، سازمانها و برندها، اعم از بخش خصوصي و دولتي است.با اخبار رسمي، برندها ابزار قدرتمندي در دست خواهند داشت تا بتوانند فرآيندهاي روابط عمومي، اطلاع رساني و بازاريابي از طريق محتواي خود را به صورت کارآمدتر مديريت کنند. تيم بنيانگذار اخبار رسمي تحقيقات خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرد تا خدمات نويني بر اساس استانداردهاي روز جهاني در زمينه اطلاع رساني، خبر پراکني، رسانه و روابط عمومي به شرکت ها و رسانه هاي ايران و منطقه ارائه کند. اين تيم پس از آغاز تحقيقات و راهاندازي نسخه اوليه، در مهرماه ۱۳۹۳ در مرکز شتابدهي نوآوري پذيرفته شد و موفق به رو نمايي از سامانه توزيع اخبار خود گرديد.اين سامانه پس از رونمايي، بلافاصله مورد استقبال صدها شرکت و سازمان معتبر قرار گرفت. در فروردين ۱۳۹۵ و کمتر از يکسال از راه اندازي، اخبار رسمي، افتخار سرويس دهي به بيش از ۴۰۰ شرکت ايراني و بينالمللي را دارد. همچنين در اين مدت کوتاه اخبار رسمي توانسته است دسترسي مستقيمي به بيش از ۲۰۰۰ رسانه داخلي و ۳۰۰ هزار رسانه بين المللي را براي برندهاي استفاده کننده از آن فراهم کند.

تی نیوز

تی نیوز

  • جستجوگر هوشمند خبر
دنیای تبلیغات

دنیای تبلیغات

  • تنها پایگاه رسمی تبلیغات، بازاریابی و برند در ایران
همراه پرس

همراه پرس

  • همراه پرس رسانه تخصصی اکوسیستم استارتاپی ایران و حامی کسب و کار های آنلاین