آزمون سبز، یک پلتفرم برگزاری آزمون با قابلیت همگرایی با دیگر سیستم‌های آموزش الکترونیکی است؛ استفاده از آن بسیار ساده است؛ بسیاری از آزمون‌هایی که نیاز به مرور پاسخ توسط معلم را ندارند، اتوماتیک تصحیح می‌کند. این پلتفرم به اساتید امکان می‌دهد که خود را از انجام کارهای تکراری و هدر رفتن وقت به‌واسطه‌ی آماده کردن حجم فراوان کاغذ در هر آزمون رها سازند.

ولدیکا

ولدیکا

  • مرجع صنعت اتصال
مادیا

مادیا

  • مادیا بستر اشتراک گذاری و فروش ویدئوهای آموزشی
آکادمی پرتقالی ها

آکادمی پرتقالی ها

  • پلتفرم آموزش طراحی سایت