استورم

نرم افزار حسابداری آنلاین با گزارشات و نمودارهای تحلیلی برای کسب و کارهای کوچک

استورم، نرم افزار حسابداری آنلاین، مخصوص کسب وکارهای کوچک می باشد که در هر زمان و مکان قابل دسترسی است. همچنین با استفاده از گزارشات و نمودارهای تحلیلی، در کنار صاحبان کسب و کارها برای تصمیم گیری های صحیح و به موقع خواهد بود.

امین شیخی

امین شیخی

  • بنیان گذار
ساناز سلیمانی

ساناز سلیمانی

  • بنیان گذار
حسابدرای موج - شخصی و ثبت فاکتور

حسابدرای موج - شخصی و ثبت فاکتور

  • حسابداری شخصی و ثبت فاکتور
فینتو

فینتو

  • نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو
نیوُ

نیوُ

  • اپلیکیشن حسابداری شخصی