فهرست استارتاپهای حوزه حسابداری
  • 7 مورد
وامیلونوامیلون

وامیلون

کاربردی، سریع، زیبا و مطمئن

پلاک صفرپلاک صفر

پلاک صفر

نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان پلاک صفر به منظور سهولت و شفافیت ...

نیوُنیوُ

نیوُ

اپلیکیشن حسابداری شخصی

استورماستورم

استورم

نرم افزار حسابداری آنلاین با گزارشات و نمودارهای تحلیلی برای کسب و ...

فینتو فینتو

فینتو

نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

حساب‌ فاحساب‌ فا

حساب‌ فا

سیستم نرم افزار حسابداری ابری و تحت وب