همه سازمان ها و کسب و کارهای متوسط و بزرگ می توانند با بهره گیری از داشبورد هشتگ کارکرد خود را بهبود بخشند. همچنین داشبورد به صورت خاص برای نهادهایی که با گزارش گیری و تامین محتوا سر و کار دارند، اهمیت ویژه ای دارد.

فارما بی آی

فارما بی آی

  • پلتفرم هوش تجاری ویژه شرکت های دارویی
نظربین

نظربین

  • حافظ نام تجاری و هویت کاربران شما
جاپارکز

جاپارکز

  • زمان تو برای من مهم است ! .............. جاپارکز | سه کلیک تا جاپارک