همه سازمان ها و کسب و کارهای متوسط و بزرگ می توانند با بهره گیری از داشبورد هشتگ کارکرد خود را بهبود بخشند. همچنین داشبورد به صورت خاص برای نهادهایی که با گزارش گیری و تامین محتوا سر و کار دارند، اهمیت ویژه ای دارد.

فارما بی آی

فارما بی آی

  • پلتفرم هوش تجاری ویژه شرکت های دارویی
نظربازار

نظربازار

  • بستر تحقیقات بازار آنلاین
واکاویک

واکاویک

  • سرویس پردازش هوشمند متن فارسی