اسیست هوم روشی هوشمند برای مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت های ارائه دهنده خدمات خانگیست. از طریق این سامانه پیدا کردن شرکت های با تجربه و خوشنام و درخواست سرویس هایی نظیر نظافت و انجام امور منزل، پرستاری کودک و سالمند بسیار آسانتر می شود.

کلینز

کلینز

  • کلینز یک استارتاپ می باشد
اسپارد

اسپارد

  • سرویس آنلاین ارائه خدمات حرفه ای نظافت و خدمات منزل
خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل