اسیست هوم روشی هوشمند برای مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت های ارائه دهنده خدمات خانگیست. از طریق این سامانه پیدا کردن شرکت های با تجربه و خوشنام و درخواست سرویس هایی نظیر نظافت و انجام امور منزل، پرستاری کودک و سالمند بسیار آسانتر می شود.

هوم سرویز

هوم سرویز

  • سامانه هوشمند درخواست خدمات
اسپارد

اسپارد

  • سرویس آنلاین ارائه خدمات حرفه ای نظافت و خدمات منزل
کلینز

کلینز

  • کلینز یک استارتاپ می باشد