پروانه

فروشگاه منحصر به فرد برای محصولات دست ساز و صنایع دستی

غیرفعال

پروانه یک بازار برای محصولات دست ساز و صنایع دستی منحصر به فرد است. پروانه هنرمندان و مصرف کنندگان را به طور  مستقیم  به همدیگر متصل می کند. بنابر این هنرمندان می توانند به راحتی خود را معرفی کنند و محصولات خود را به فروش رسانند.

مریم عرفانی

مریم عرفانی

  • بنیان گذار
بهنام اکردی

بهنام اکردی

  • بنیان گذار
ای تحفه

ای تحفه

  • فروشگاه آنلاین سوغاتی
آنلاین ماهی

آنلاین ماهی

  • فروش آنلاین محصولات دریایی
گیلیمو

گیلیمو

  • گلیم های اصیل ایرانی