گروه بهماند با هدف حمایت از محیط‌زیست و بهبود چرخه مدیریت پسماند، خدمات خود را در بستر تکنولوژی و فناوری ارائه می‌دهد. رسالت ما آموزش برای ارتقا فرهنگ جداسازی و تفکیک پسماند خشک از تر در مبدا می‌باشد. ما آماده‌ایم تا با استفاده از لجستیک کار‌آمد به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن اقدام به جمع‌آوری اصولی پسماند خشک شما و انتقال آن‌ها به مراکز فرآوری و بازیافت نماییم.

کاظم عید

کاظم عید

  • هم بنیان گذار
زوبا

زوبا

  • سیستم هوشمند بازیافت زباله
بازماند

بازماند

  • نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران