فهرست استارتاپهای حوزه بازیافت
  • 2 مورد
بازماندبازماند

بازماند

نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران

بهماندبهماند

بهماند

سامانه هوشمند مدیریت پسماند