پرداخت به پذیرندگان و انتقال وجه از مهم‌ترین ویژگی‌های دنگی‌پال می‌باشد.

بستری فراهم گردید تا بتوانید ویژگی ‌های یک کیف پول الکترونیک را تجربه کنید.

پی پینگ

پی پینگ

  • پرداخت آنلاین کسب و کارها
فون پی

فون پی

  • Pay your Taxi fare with your Phone! No Cash. A product by Taxirani.
آسان پرداخت

آسان پرداخت

  • اپلیکیشن پرداخت