پرداخت به پذیرندگان و انتقال وجه از مهم‌ترین ویژگی‌های دنگی‌پال می‌باشد.

بستری فراهم گردید تا بتوانید ویژگی ‌های یک کیف پول الکترونیک را تجربه کنید.

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

  • راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها
همراه پی(پژوهشگران عصر توسعه کویر)

همراه پی(پژوهشگران عصر توسعه کویر)

  • سیستم پرداخت درون برنامه ای موبایل
آسان پرداخت

آسان پرداخت

  • اپلیکیشن پرداخت