پرداخت به پذیرندگان و انتقال وجه از مهم‌ترین ویژگی‌های دنگی‌پال می‌باشد.

بستری فراهم گردید تا بتوانید ویژگی ‌های یک کیف پول الکترونیک را تجربه کنید.

پی‌پینگ

پی‌پینگ

  • راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها
همراه پی

همراه پی

  • سیستم پرداخت درون برنامه ای موبایل
آسان پرداخت

آسان پرداخت

  • اپلیکیشن پرداخت