پلتفرم اسپانسر با هدف فروش سهام استارتاپ‌ها و جذب سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خرد و کلان فعالیت می‌نماید.

همبودگاه

همبودگاه

  • پلتفرمی برای همکاری بین صاحبان اثر، ناشران و مخاطبان
فاندوران

فاندوران

  • بستر تامین مالی جمعی
حامی جو

حامی جو

  • پلتفرم جمع سپاری