پلتفرم اسپانسر با هدف فروش سهام استارتاپ‌ها و جذب سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خرد و کلان فعالیت می‌نماید.

فاندوران

فاندوران

  • بستر تامین مالی جمعی
همبودگاه

همبودگاه

  • همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.
کارن کراد

کارن کراد

  • جذب سرمایه برای استارتاپ های ایرانی از سرمایه گذاران خبره