کلاسند و خدمات کلاسند از سال ۱۳۹۶ با هدف تغییر و کیفیت و کاهش هزینه های آموزشی تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان اولین اپلیکیشن مشاوره آنلاین آموزشی و تحصیلی در دانشگاه تهران استقرار و فعالیت دارد.

کلاسند اولین سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت 24 ساعته قابل استفاده می باشد.

آن آموز

آن آموز

  • دوره های آنلاین، فرصت یادگیری برای بهبود در کار و زندگی
آکادمی پرتقالی ها

آکادمی پرتقالی ها

  • پلتفرم آموزش طراحی سایت
سیمیاروم

سیمیاروم

  • سیمیاروم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد