کلاسند و خدمات کلاسند از سال ۱۳۹۶ با هدف تغییر و کیفیت و کاهش هزینه های آموزشی تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان اولین اپلیکیشن مشاوره آنلاین آموزشی و تحصیلی در دانشگاه تهران استقرار و فعالیت دارد.

کلاسند اولین سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت 24 ساعته قابل استفاده می باشد.

دوره‌یاب کرسی

دوره‌یاب کرسی

  • کرسی ، یک دریا دوره آموزشی
آکادمی پرتقالی ها

آکادمی پرتقالی ها

  • پلتفرم آموزش طراحی سایت
وان کلیک

وان کلیک

  • موزش بازاریابی اینترنتی