کلاسند و خدمات کلاسند از سال ۱۳۹۶ با هدف تغییر و کیفیت و کاهش هزینه های آموزشی تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان اولین اپلیکیشن مشاوره آنلاین آموزشی و تحصیلی در دانشگاه تهران استقرار و فعالیت دارد.

کلاسند اولین سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت 24 ساعته قابل استفاده می باشد.

الو استاد

الو استاد

  • سامانه تدریس، فیلم آموزشی، تدریس خصوصی معلم خصوصی
وان کلیک

وان کلیک

  • موزش بازاریابی اینترنتی
گپ بزن

گپ بزن

  • گپ بزن یک استارتاپ در شهر تهران می باشد