کلاسند و خدمات کلاسند از سال ۱۳۹۶ با هدف تغییر و کیفیت و کاهش هزینه های آموزشی تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان اولین اپلیکیشن مشاوره آنلاین آموزشی و تحصیلی در دانشگاه تهران استقرار و فعالیت دارد.

کلاسند اولین سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت 24 ساعته قابل استفاده می باشد.

لرنیکس

لرنیکس

  • شبکه آموزش
آن آموز

آن آموز

  • دوره های آنلاین، فرصت یادگیری برای بهبود در کار و زندگی
پایگاه آموزش مجازی راندگی

پایگاه آموزش مجازی راندگی

  • پایگاه آموزش مجازی راندگی یک استارتاپ می باشد