شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

معرفی و تاریخچه
شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)، شرکت سرمایه گذاری جسورانه (Venture Capital) گروه مالی پاسارگاد است که در تاریخ 1391/03/07 تحت شماره 426655 به ثبت رسیده است.

 

ماموریت شرکت
شناسا به عنوان یک سرمایه گذار جسورانه با تکیه بر ارزش های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقای وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی در زمینه شناسائی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآور مستعد رشد و بالندگی مبتنی بر فناوری های حوزه های سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی به فعالیت مشغول است.

 

اهداف و محورهای فعالیت
پیشرو بودن در ایجاد زنجیره ارزش مشتمل بر شناخت و ممیزی، تعریف و شکل دهی و تجاری سازی فرصت های نوآورانه فناور مبتنی بر وجه تقاضا و نیازهای اساسی کشور، با همکاری تیم‌های مستعد و همراه در راستای سرمایه گذاری متنوع در حوزه های کارآفرینی برای گروه مالی پاسارگاد
معرفی فرصت های نوآورانه فناور خوش آتیه به گروه مالی پاسارگاد جهت ورود مستقیم هلدینگ/شرکتهای گروه مالی در سرمایه گذاری مشترک در ابعاد گوناگون با همراهی شناسا و نیز عرضه فرصت های سرمایه گذاری شده شناسا به هلدینگ های گروه مالی پاسارگاد به منظور سرمایه گذاری در مراحل بعدی
ارزش آفرینی و هم افزایی به واسطه مشارکت در طرح های نوآور از طریق تامین مالی و اعتباری و تزریق سرمایه نقدی و همینطور آورده های غیر نقدی دانشی و تخصصی در جهت خلق، توسعه، راهبری و مدیریت کسب و کارهای جدید فناورانه و نوآورانه و مسـاعدت در گشایش بازار و گسـترش تعامـلات داخلی و بین المللی آنها
جـذب منابــع مدیریتـی و همینطور ســرمایه اشـخاص حقیـقی و حقـوقـی علاقه‌مند به مشارکت در حوزه سرمایه گذاری جسورانه با تکیه بر اهرم های توان مدیریتی و تجربه انباشته شناسا در این عرصه
رابطه سیستماتیک با کولونی های فناور و دانش پایه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و شتابدهنده های فناوری برای شناسایی فرصتها و کمک به تجاری سازی نوآوری های معطوف به خلق ارزش و نیاز/ تقاضای بازار
توسعه گستره جغرافیایی شناخت و جذب فرصت‌های کسب و کاری در مناطق مستعد در داخل کشور
کسب جایگاه مرجعیت دانشی و خبرگی برای پاسارگاد در حوزه کارآفرینی نوآورانه از طریق گسترش شبکه متخصصان مرتبط و ترویج مفاهیم مرتبط
برنامه ریزی جهت ورود به عرصه تعاملات بین‌المللی در زمینه جذب فرصت های کسب و کاری نوآورانه مبتنی بر فناوری روز، برقراری شرایط انتقال تکنولوژی، بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان در سراسر جهان، بهره گیری از تجارب موسسات موفق بین‌المللی و به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها
الگو سازی برای فعالیت شرکتهای نوآور دانش بنیان و تدوین الگوی مشارکت، ارزش آفرینی و هم افزایی بین سرمایه گذاران و فناوران در کسب و کارهای نوآور و خوش آتیه

محمد رضا نوروزی

محمد رضا نوروزی

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا
رزا مهرابی

رزا مهرابی

 • مدیر سرمایه گذاری حوزه آموزش شناسا
مینا گل محمدی

مینا گل محمدی

 • مدیر ارزیابی شرکت شناسا
آسیه صفازاده

آسیه صفازاده

 • مدیر سرمایه‌گذاری حوزه سلامت شناسا
سجاد اکباتانی

سجاد اکباتانی

 • مدیر توسعه تعاملات شناسا
علیرضا صابری انصاری

علیرضا صابری انصاری

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا
حسین نظربلند

حسین نظربلند

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا
حامد ساجدی

حامد ساجدی

 • مدیرعامل
محسن سیدین

محسن سیدین

 • معاون اجرایی شرکت شناسا