شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان در سال ۱۳۸۶، به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس گرديد و در سال ۱۳۹۰ ضمن تغییر نام به شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، به عنوان يک نهاد مالی، در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران درج گرديد. این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی(سهامی عام) است و بر اساس برنامه جدید توسعه ای تدوین شده مراحل تبدیل شدن به هلدینگ مالی را طی می نماید.  

آتی نگر از بدو تاسیس، به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی گروه سرمایه گذاری خوارزمی در بازار سرمایه ایفای نقش نموده و کلیه خدمات مورد نیاز گروه در بازار سرمایه شامل ارزشگذاری شرکتها، پرتفوگردانی و سبدگردانی، بازارگردانی سهام شرکتها، عرضه سهام شرکتها، ارزیابیهای مالی و اقتصادی، مدیریت و کارگزاری تامین مالی، عرضه کالا و خدمات در بورس و … مستقیما و یا با همکاری موثر شرکت آتی نگر انجام گرفته است. همکاری مستقیم تیم کارشناسی آتی نگر با شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی که نشات گرفته از مالکیت ۲۰ درصدی در آن شرکت است، باعث شده تا نقش آتی نگر در ارائه خدمات تخصصی بازار سرمایه به گروه پررنگ تر شود.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بزرگترین شرکت سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران و یکی از بزرگترین هلدینگهای مالی و سرمایه گذاری کشور است که در حوزه های برق، بانکداری، بیمه، خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی، معدن، نفت و پتروشیمی، دارو، ساختمان و فناوری اطلاعات فعالیت می کند. ارزش دارائیهای تحت مدیریت گروه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود و در چشم انداز سال ۱۴۰۰، ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی کشور با مدیریت دارائیهای به ارزش حداقل ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و دستیابی به جایگاه منطقه ای برای گروه هدفگذاری شده است. در مسیر توسعه آتی گروه، مسئولیت بسترسازی خدمات مالی و بازار سرمایه و ایجاد و توسعه همکاریهای بین المللی به آتی نگر سپرده شده است.