محمد  فرجود

محمد فرجود

  • مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات