تاب دسک یک ساختار منسجم و مشخص در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی نوآورانه و دانش بنیان است که با هدف شبکه سازی و ارائه موارد زیر ایجاد گردیده است:

 

 تسهیل روند راه‌اندازی و توسعه یک کسب‌وکار نوپا

 کمک در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات، و ثبات مالی کسب‌وکار 

 آموزش و پرورش استارتاپ‌ها به صورت موازی و گروهی (به این دلیل که در زمان‌های مشخصی گروه‌های استارتاپی وارد و خارج می‌شوند )

 مشارکت در فرآیند فشرده‌ی توسعه کسب‌وکار نوپا برای یک مدت محدود 

 ارائه‌ی خدمات منتورینگ و مشاوره ی متخصصین باتجربه به تیم ها