برای درک اهمیت فضای مجازی و تاثیر آن در رشد و توسعه ی سیستم تحت مدیریت خود کافیست کمی به وسعت روز افزون و ظرفیت های آن در حوزه های مختلف توجه کنید. مجموعه افـق شهر با تمرکز بر فضای مجازی، در قالب یک فرایند سه مرحله ای شامل مشاوره و آموزش، طراحی و توسعه نرم افزار و تولید محتوای دیجیتال زیر ساخت لازم برای ورود به فضای مجازی و استفاده ی هوشمندانه از آن را فراهم می آورد. اصلی ترین مزیت رقابتی افـق شهر وجود تفکر سیستمی و نگاه استراتژیک در تحلیل داده ها، انجام پروژه ها یا برگزاری دوره های آموزشی می باشد؛ در نهایت می توان گفت هدف افق شهر ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر اصول حاکم بر مدیریت و فضای مجازی می باشد