کارگاه WealthTech

کارگاه WealthTech

بحث سرمایه‌گذاری از گذشته‌های دور همواره مطرح بوده است. به مرور زمان و با توسعه تکنولوژی‌های جدید، هم ابزارهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری ارائه شدند و هم دسترسی به این ابزارها بهبود پیدا کرد. اما همچنان عدم دانش برای ورود به سرمایه‌گذاری، مهمترین چالش این حوزه است. استارتاپ‌ها و شرکت‌های حوزه WealthTech، با مشاهده این نیاز، خلاقیت‌های چشمگیری ارائه کردند که باعث شده سرمایه‌گذاری حتی برای کم‌سوادترین افراد، به سادگی محقق شود.

سرفصل‌های کارگاه

تشریح WealthTech و تعیین جایگاهش در بیگ پیکچر دنیای FinTech

معرفی WealthTech

تاریخچه WealthTech

تشریح مفاهیم مرتبط با موضوع و روایت داستان خلق و توسعه WealthTech

تشریح زیر شاخه‌های WealthTech و معرفی برخی استارتاپ‌های هر کدام

تشریح موقعیت WealthTech در ایران و جایگاه فعلی و جایگاه آینده

مسیر رشد در ایران و چالش‌ها و فرصت‌ها

جمع بندی موضوع

زمان‌بندی کارگاه

پذیرش
۸:۳۰ - 9:00
آغاز و خوش‌آمدگویی
9:00 - 9:10
سخنران اول
9:10 - 9:30
مدرس
9:30 - 10:45
پذیرایی و شبکه‌سازی
10:45 - 11:15
مدرس
11:15 - 12:30
سخنران دوم
12:30 - 12:50
پرسش و پاسخ
12:50 - 13:00

نظرات