استارتاپ‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم زیست بوم نوآوری و کارآفرینی همواره به دنبال محیطی پویا، خلاق و یکپارچه برای دسترسی به سرمایه‌های دانشی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه و رشد سریع و رسیدن به اهداف خود بوده و هستند.
در شهریور سال ۱۳۹۶ شرکت هم‌آوا با پشتوانه سال‌ها فعالیت شرکت‌های هم‌گروه در این حوزه شامل آواتک، آواگیمز، شزان، زاویه، نوآوردگاه و نوآوا، ایده طراحی و ساخت محلی برای تجمیع این زیست‌بوم را شروع نمود.
با جستجوی فضاهای مناسب برای این نوع فعالیت، کارخانه‌ای متروک در نزدیکی میدان آزادی تهران انتخاب و پس از عملیات مرمت، کارخانه نوآوری آزادی به عنوان اولین شعبه پارک فناوری پردیس و با مشارکت این نهاد در بستر کارخانه الکترودسازی آما متولد شد.