شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان

شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان یک شتابدهنده در شهر جزیره کیش می باشد

موافقت نامه تاسیس "شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان" به امضا رسید.

این موافقتنامه  سه جانبه، بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ، سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه صنعتی امیر کبیردرجزیره کیش به امضا رسید. غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین امضاء موافقت نامه شتاب دهنده صادراتی گفت: راه اندازی مرکز نوآوری اولویت نخست سازمان منطقه آزاد کیش است و اعتقاد داریم حضور شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها می تواند در تمامی عرصه ها تاثیر گذار بوده و فعالیت های ما در راستای رشد و توسعه کیش را شتاب بخشد.