وبینار دی

وبینار دی

رویداد روز وبینار (webinar day) اولین رویداد تخصصی برگزاری وبینار است که توسط ایسمینار برگزار خواهد شد.

با حضور در رویداد «روز وبینار» از متخصصین  فعالین ای حوزه یاد می گیریدک

که چگونه یک وبینار موفق برگزار کنید.

چگونه از طریق برگزاری وبینار یک جریان درآمدی ثابت داشته باشید

و شرکت ها چگونه می توانند از وبینار به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه کسب و کارشان استفاده کنند. چون وبینار تنها کاربرد یک ابزار آموزشی را ندارد بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی محتوا و بازاریابی رویدادی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تخفیف 70 درصد: webinarday

زمانبندی رویداد
15:00 الی 16:00
پذیرش
16:00 الی 16:05
شروع رویداد و توضیحات مجری
16:05 الی 16:25
تاک اول: وبینار یا ورکشاپ حضوری، مسئله اینه!
16:25 الی 16:45
تاک دوم: چجوری وبینار برگزار کنیم؟
16:45 الی 17:45
پنل اول: وبینار برای کسب و کارها
17:45 الی 18:15
پذیرایی و شبکه‌سازی
18:15 الی 18:35
تاک سوم: تجربه درآمدزایی از وبینار
18:35 الی 18:50
بخش فرصت برابر: وبینار برای همه
18:50 الی 19:40
پنل دوم: بازاریابی برای وبینار
19:40 الی 20:00
تاک چهارم: تجربه برگزاری وبینار در اخبار رسمی
20:00 الی 20:15
تولد ۲+۴ سالگی ایسمینار و اهدای لوح‌های وبینار دی
20:15 الی 21:00
پذیرایی و شبکه سازی و... :)

نظرات